O ordinaci

Ordinace pracuje ve standardním režimu plně přístrojově vybavené oční ambulance s přímou návazností na regionální i mimoregionální operační zařízení.

Přijímáme pacienty všech věkových kategorií.

Zajišťujeme péči zejména pro spádovou oblast na pomezí Hradeckého, Pardubického a Středočeského kraje.

Lékař

MUDr. Jiří Lochman, Ph.D.
Vzdělání, certifikáty
1988promoce na LF UK Hradec Králové, obor všeobecné lékařství
1991atestace z oftalmologie I. stupně
1994atestace z oftalmolgie II. stupně
2004disertace na téma Trabekulektomie v operační léčbě glaukomu
Funkční licence F 020
Diplom celoživotního vzdělávání – garantováno Českou lékařskou komorou
Licence České lékařské komory pro výkon vedoucího lékaře a primáře pro obor oftalmologie

Dr. Lochman se specializuje na operativu předního segmentu oka, zejména operace katarakty. V konzervativní oftalmologii má dlouholeté zkušenosti s laserovou terapií sítnicových chorob, flourescenční angiografií a léčbou věkem podmíněné makulární degenerace včetně aplikace antiVEGF preparátů.

Praxe
1988 - 1991Oční klinika FN Hradec Králové
1991 - dosudOční ambulance Chlumec nad Cidlinou
1991 - 1994Oční ambulance NsP Nový Bydžov
1994 - 2017Oční oddělní Krajské nemocnice Pardubice
2007 - dosudUniverzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
odborný asistent a garant výuky oftalmologie
2018 - dosudHradecké oční sanatorium


Ordinační doba

pondělí7:00 - 13:00
úterý7:00 - 13:00
(pouze perimetrie)
středa7:00 - 13:00
čtvrtek7:00 - 16:00
(od 12:30 pouze pro dětské pacienty)

Akutní případy ošetříme v pondělí, ve středu a ve čtvrtek do 10:00.