60 let oční ambulance v Chlumci nad Cidlinou

Vyšlo v Chlumeckých listech 10/2017
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
MUDr. František Hradecký

Dovolte mi, abych při příležitosti šedesátého výročí otevření oční ambulance v Chlumci nad Cidlinou připomněl odborníky a události uplynulých let.

Historie péče o orgán zraku sahá hluboko do starověké Mezopotámie a Egypta. Moderní oftalmologie se začala vyvíjet až v 19. století. Oční mikrochirurgie zaznamenala rozkvět po druhé světové válce. V Čechách tehdy vzniklo několik očních klinik vzdělávající specialisty a následně bylo možné rozšířit péči o oko mimo centra výuky a výzkumu. V tehdejším Československu byla zdravotní péče organizována cestou Ústavů národního zdraví. V padesátých a šedesátých letech se specializovaná zdravotní péče stala dostupnou i mimo velká města. V rámci Okresního ústavu národního zdraví vznikly v roce 1957 oční ambulance v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou. Za 60 let se v Chlumci vystřídalo 7 oftalmologů. Někteří zde působili krátce, jiní dlouhá léta.

Lidem, kteří zde pracovali, jsou věnovány tyto řádky.

Prvním z nich byl MUDr. František Hradecký. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy začal studovat již před válkou, ale jako účastník studentských protestů byl dne 17. listopadu 1939 zatčen gestapem a s mnoha dalšími studenty internován v koncentračním táboře Sachsenhausen – Oranienburg. Po válce dokončil univerzitní studia a působil na I. Oční klinice profesora Jaromíra Kurze. V roce 1957 začal pracovat v Chlumci nad Cidlinou a v Novém Bydžově jako spádový oftalmolog. Do penze odešel v roce 1984. Během svého působení v Bydžově a Chlumci doktor František Hradecký absolvoval pracovní pobyty v tehdejší NDR a Alžírsku. Během jeho nepřítomnosti jej v  Chlumci zastupoval MUDr. Eduard Havel.

Po MUDr. Františku Hradeckém převzala ambulanci MUDr. Růžena Jebavá. Do Chlumce nastoupila z oční kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a působila zde do roku 1990, kdy se navrátila zpět na oční kliniku. Dlouhou dobu pak ještě pracovala jako ambulantní lékař i jako revizní lékařka Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Po odchodu MUDr. Růženy Jebavé se rychle vystřídali tři lékaři. Z Polikliniky I. v Hradci Králové krátce dojížděla MUDr. Marie Novotná a MUDr. Zuzana Kindernayová. V roce 1991 v Chlumci zastupoval MUDr. Daniel Horecký z oční kliniky FN Hradec Králové, dnes primář Hradeckého očního sanatoria v Kuklenách. Já zde pracuji od dubna 1991.

Významnou úlohu v každém zdravotnickém zařízení zastává zdravotní sestra. Chronologicky působily na chlumeckém očním tyto sestřičky: Milada Adamová, Jaroslava Baláčková, Jiřina Hanušová, Milena Vacherlohnová, Marie Pavlíčková, Marie Vlasáková a Růžena Váňová.

Vybavení oční ambulance v Chlumci nad Cidlinou v počátcích nebylo z nejmodernějších. Ambulance byla po celá léta umístěna v budově bývalé Okresní záložny ve druhém patře. Představitelé městské samosprávy si byli na počátku 90. let vědomi hygienicky nevyhovujícího stavu v tehdejším zdravotním středisku a město zrenovovalo vilu v Jungmannově ulici, kam se ambulance na jaře 1993 přestěhovaly. Dovolte mi vzpomenout alespoň ing. Karla Honse, se kterým jsem tehdy jednal, a který věnoval přestavbě velké úsilí.

Od jara 1993 je oční ambulance umístěna v prvním patře výše zmíněného střediska.

Během let se podařilo ambulanci dobře vybavit a rozšířit spádovou oblast. Poskytujeme služby nejen obyvatelům Chlumecka, ale i pacientům z okrajových částí Pardubického a Středočeského kraje.

MUDr. Jiří Lochman, Ph.D.
oční lékař
říjen 2017Aktuality

Oční ambulance je uzavřena od 26. 7. do 5. 8. 2021.
První ambulantní den bude pondělí 9. 8. 2021.

Ordinační doba

pondělí7:00 - 13:00
úterý7:00 - 12:00
(pouze perimetrie)
středa7:00 - 13:00
čtvrtek7:00 - 16:00
(od 12:30 pouze pro dětské pacienty)

Akutní případy ošetříme v pondělí, ve středu a ve čtvrtek do 10:00.