60 let oční ambulance v Chlumci nad Cidlinou

Vyšlo v Chlumeckých listech 10/2017
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
MUDr. František Hradecký

Dovolte mi, abych při příležitosti šedesátého výročí otevření oční ambulance v Chlumci nad Cidlinou připomněl odborníky a události uplynulých let.

Historie péče o orgán zraku sahá hluboko do starověké Mezopotámie a Egypta. Moderní oftalmologie se začala vyvíjet až v 19. století. Oční mikrochirurgie zaznamenala rozkvět po druhé světové válce. V Čechách tehdy vzniklo několik očních klinik vzdělávající specialisty a následně bylo možné rozšířit péči o oko mimo centra výuky a výzkumu. V tehdejším Československu byla zdravotní péče organizována cestou Ústavů národního zdraví. V padesátých a šedesátých letech se specializovaná zdravotní péče stala dostupnou i mimo velká města. V rámci Okresního ústavu národního zdraví vznikly v roce 1957 oční ambulance v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou. Za 60 let se v Chlumci vystřídalo 7 oftalmologů. Někteří zde působili krátce, jiní dlouhá léta.

Lidem, kteří zde pracovali, jsou věnovány tyto řádky.

Prvním z nich byl MUDr. František Hradecký. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy začal studovat již před válkou, ale jako účastník studentských protestů byl dne 17. listopadu 1939 zatčen gestapem a s mnoha dalšími studenty internován v koncentračním táboře Sachsenhausen – Oranienburg. Po válce dokončil univerzitní studia a působil na I. Oční klinice profesora Jaromíra Kurze. V roce 1957 začal pracovat v Chlumci nad Cidlinou a v Novém Bydžově jako spádový oftalmolog. Do penze odešel v roce 1984. Během svého působení v Bydžově a Chlumci doktor František Hradecký absolvoval pracovní pobyty v tehdejší NDR a Alžírsku. Během jeho nepřítomnosti jej v  Chlumci zastupoval MUDr. Eduard Havel.

Po MUDr. Františku Hradeckém převzala ambulanci MUDr. Růžena Jebavá. Do Chlumce nastoupila z oční kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a působila zde do roku 1990, kdy se navrátila zpět na oční kliniku. Dlouhou dobu pak ještě pracovala jako ambulantní lékař i jako revizní lékařka Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Po odchodu MUDr. Růženy Jebavé se rychle vystřídali tři lékaři. Z Polikliniky I. v Hradci Králové krátce dojížděla MUDr. Marie Novotná a MUDr. Zuzana Kindernayová. V roce 1991 v Chlumci zastupoval MUDr. Daniel Horecký z oční kliniky FN Hradec Králové, dnes primář Hradeckého očního sanatoria v Kuklenách. Já zde pracuji od dubna 1991.

Významnou úlohu v každém zdravotnickém zařízení zastává zdravotní sestra. Chronologicky působily na chlumeckém očním tyto sestřičky: Milada Adamová, Jaroslava Baláčková, Jiřina Hanušová, Milena Vacherlohnová, Marie Pavlíčková, Marie Vlasáková a Růžena Váňová.

Vybavení oční ambulance v Chlumci nad Cidlinou v počátcích nebylo z nejmodernějších. Ambulance byla po celá léta umístěna v budově bývalé Okresní záložny ve druhém patře. Představitelé městské samosprávy si byli na počátku 90. let vědomi hygienicky nevyhovujícího stavu v tehdejším zdravotním středisku a město zrenovovalo vilu v Jungmannově ulici, kam se ambulance na jaře 1993 přestěhovaly. Dovolte mi vzpomenout alespoň ing. Karla Honse, se kterým jsem tehdy jednal, a který věnoval přestavbě velké úsilí.

Od jara 1993 je oční ambulance umístěna v prvním patře výše zmíněného střediska.

Během let se podařilo ambulanci dobře vybavit a rozšířit spádovou oblast. Poskytujeme služby nejen obyvatelům Chlumecka, ale i pacientům z okrajových částí Pardubického a Středočeského kraje.

MUDr. Jiří Lochman, Ph.D.
oční lékař
říjen 2017Ordinační doba

pondělí7:00 - 13:00
úterý7:00 - 13:00
(pouze perimetrie)
středa7:00 - 13:00
čtvrtek7:00 - 16:00
(od 12:30 pouze pro dětské pacienty)

Akutní případy ošetříme v pondělí, ve středu a ve čtvrtek do 10:00.