Ochrana osobních údajů

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se, atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

MUDr. Jiří Lochman, Ph.D.Aktuality

Vážení pacienti,
Od 1. ledna 2021 dochází ke změně ordinančí doby.
I nadále ošetříme pacienty dle objednání a předchozí domluvy.

Vzhledem ke stále nedobré epidemiologické situaci s onemocněním COVID 19 používejte i nadále roušku jak v čekárně tak i v ordinaci. Dodržujte navzájem bezpečný odstup.
Toto opatření je v zájmu vašeho zdraví, chráníte sebe, své okolí i zdravotnický personál.
Pokud roušku nemáte, jsou k dispozici v lékárnách.

MUDr. Jiří Lochman, Ph.D.
oční lékař

Ordinační doba

pondělí7:00 - 13:00
úterý7:00 - 12:00
(pouze perimetrie)
středa7:00 - 13:00
čtvrtek7:00 - 16:00
(od 12:30 pouze pro dětské pacienty)

Akutní případy ošetříme v pondělí, ve středu a ve čtvrtek do 10:00.